Bitcoin Cash

Bitcoin Cash (BCH) – kryptowaluta, która powstała 1 sierpnia 2017 roku po rozłamie głównego łańcucha Bitcoina. Rozłam ten nastąpił wskutek braku porozumienia w społeczności odnośnie sposobu skalowania i dalszego rozwoju projektu Bitcoin.

Opis

Bitcoin Cash (BCH) wykorzystuje technologię blockchain i ten sam algorytm co pierwotny Bitcoin (SHA-256), jednak w odróżnieniu do Bitcoina (BTC) zwiększył rozmiary bloków. Od 1 sierpnia 2017 do 15 maja 2018 z 1 MB do 8 MB, od 15 maja 2018 do 32 MB z perspektywą kolejnych powiększeń. Dzięki powiększeniu bloków możliwa jest większa ilość transakcji na sekundę oraz minimalizacja kosztów transakcji. Bitcoin Cash (BCH) skupia się na transakcjach tanich i szybkich. Mediana opłata transakcyjna Bitcoina Cash (BCH) wynosi praktycznie stale poniżej 0,01$.[1] W przypadku Bitcoina (BTC) opłata transakcyja jest bardzo zmienna. Na przełomie 2017/2018 wynosiła nawet ponad 35$.[2] Bitcoin (BTC) pozostał przy blokach o wielkości 1 MB.

Łańcuchy Bitcoina (BTC) i Bitcoina Cash (BCH) są do 1 sierpnia 2017 identyczne. Znaczy to, że każdy kto posiadał Bitcoiny przed 1 sierpnia 2017 po rozłamie posiadał dokładnie taką samą ilość BTC oraz BCH. W odróżnieniu do Bitcoina (BTC) Bitcoin Cash (BCH) nie wprowadził i nie planuje wprowadzenia protokołu SegWit[3].

Liczba węzłów Bitcoina Cash (BCH) stale się zwiększa i przekroczyła już 2100.[4]

Bitcoin Cash (BCH) aktywizuje od 15 maja 2018 skrypting (Op-code), który umożliwia programowanie aplikacji. Baza kodów Bitcoin Cash (BCH) wykorzystuje system skryptów w transakcjach wykorzystujących proces podobny do Fortha, a protokół ma możliwość tworzenia tak zwanych kolorowych monet (collored coins) i upraszcza inteligentne kontrakty, które mogą wykonywać zautomatyzowane funkcje podobnie jak w Ethereum.[5]

Bitcoin Cash (BCH) jest obecnie czwartą kryptowalutą pod względem kapitalizacji[6]

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin_Cash