Blockchain

Blockchain lub łańcuch bloków (czasem też łańcuch blokowy) – zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji, płatności lub zapisów księgowych[1] zakodowana za pomocą algorytmów kryptograficznych. W istocie blockchain to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji lub mówiąc inaczej jest to zdecentralizowana platforma transakcyjna w rozproszonej infrastrukturze sieciowej. Blockchain to publiczny i jawny rejestr do którego dostęp może uzyskać każdy[2].

Transakcje

Transakcje są podpisywane cyfrowo za pomocą kryptografii klucza publicznego przy użyciu kryptografii krzywych eliptycznych (ECDSA) i są jawne, choć użytkownicy są anonimowi. Transakcje mają charakter rozproszony, co oznacza, że nie są monitorowane przez głównego pośrednika. Są przetwarzane przez komputery w sieci peer-to-peer, która nie weryfikuje transakcji poprzez wykorzystanie centralnych komputerów[3]. Transakcje nazywane są węzłami i po potwierdzeniu poprawności, dodawane do replikowanego i znakowanego czasem dziennika transakcji, nazywanego blokiem[4]. Przetwarzanie transakcji nie jest bezpłatne[5].

Bloki

Każdy blok danych zawiera określoną liczbę zapisów z transakcjami. Rozmiar bloku uzależniony jest od konkretnej implementacji. Przykładowo wielkość bloku bitcoin może wynosić maksymalnie do wartości 1 MB, co wynika bezpośrednio ze specyfikacji protokołu bitcoin.

Zalety

 • Technologia blockchain odporna jest na cyberataki[6], ponieważ bezpieczeństwo jest zapewnione dzięki kryptografii,
 • Technologia blockchain oparta na zakodowanej strukturze kryptograficznej, nie potrzebuje żadnej instytucji pośredniczącej, weryfikującej dane z transakcji czy potwierdzającej jej uczestników, dzięki czemu koszty jej działania są nieporównywalnie niższe z innymi systemami, a wydajność olbrzymia[7],
 • Dzięki rozproszeniu i decentralizacji jest odporny na wszelkiego rodzaju awarie systemów informatycznych,
 • Rejestr blockchain jest jawny, publiczny, anonimowy i nie podlega kontroli[8],
 • Bezpieczeństwo,
 • Decentralizacja,
 • Dezintermediacja[9],
 • Jawność,
 • Transparentność (przejrzystość),
 • Anonimowość,
 • Niezależność,
 • Uwierzytelnienie (autoryzacja).

Zastosowania

Jednym z zastosowań są kryptowaluty, np. bitcoin. Blockchain to system, na którym zbudowany jest bitcoin. Kryptowaluta bitcoin to aplikacja stworzona na blockchainie, a nie odwrotnie

Technologia blockchain ma wiele potencjalnych i rozmaitych zastosowań w wielu branżach. Pierwszym z zastosowań blockchaina są kryptowaluty. Na systemie blockchain oparte są m.in. protokoły: bitcoinethereum. Pierwszym zastosowaniem technologii blockchain było uruchomienie w 2009 roku kryptowaluty bitcoin. Potencjalnym wykorzystaniem jest internet rzeczy (IoT)[10]. Na technologii blockchain działają Distributed Autonomous Organizations (DAO), czyli autonomiczne organizacje rozproszone[11] oraz Distributed Ledger Technology (DLT), czyli zdecentralizowane bazy danych księgowych[12].

Jeszcze inne zastosowania to: